Osteopathie

Het feit dat je deze website bezoekt, betekent dat je al een beeld hebt van osteopathie en weet wanneer je deze behandelmethode in kan zetten.

De vele redenen om een osteopaat te consulteren:

Algemeen

Kreupelheden, gevoelig op aanraking, problemen met het temperament (vechten, vluchten, nerveus, lethargisch). Een of meer benen niet op willen tillen, staart scheef dragen, reageren op zadel en/of aansingelen. Bokken, steigeren, slaan, weigeren. Problemen met de spijsvertering (mager, dik, koliekgevoelig, mestwater). Vachtproblemen, allergieën, etc.

Rijtechnisch

Problemen met buigen, overgangen, zijgangen,  te uitgesproken voorkeurszijde, ‘rennen’, niet willen verzamelen, verzet tonen, aanleuningsproblemen, niet stil willen staan, onregelmatig onder het zadel, springen zonder bascule, nabokken, etc.

Hormonaal

Problemen met hengstigheid, vruchtbaarheid (niet drachtig willen worden), Equine Metabool Syndroom (EMS), Laminitis. Hengstengedrag bij merries, hengstengedrag bij ruinen, uieruitvloed, Pars Pituitary Sysfunction (PPID), etc.

Zoals de titel doet vermoeden: Osteopathie is toegepaste anatomie. Dit in tegenstelling tot topografische anatomie waarbij de (slechts voor studiedoeleinden verschillende) structuren bekeken en benoemd worden. Hier gaat het om de samenhang en invloed van de structuren en stelsels op elkaars functioneren.  De studie bij het International College for Research on Equine Osteopathy (ICREO) bestaat dan ook voor een groot deel uit anatomie, fysiologie, neurologie, etc.

Biologisch en structureel is een stelsel een eenheid en wordt dan ook als zodanig gezien, benaderd en behandeld door de osteopaat (holisme). De verbanden die gelegd worden hebben altijd hun verklaring in de toegepaste anatomie .

De osteopathie bestaat uit drie pijlers:

  • De Pariëtale (bot/spierstelsel) pijler
  • De Viscerale (organen) pijler
  • De Craniosacrale (schedel, brein, ruggemerg) pijler.

Elk van de drie pijlers heeft een plaats in het onderzoek en de behandeling en kan niet gezien worden als losse behandeloptie. Specifiek voor de osteopathie als behandelmethode is het oorzakelijk werken. Er worden niet alleen symptomen behandeld maar er wordt vooral gezocht naar de oorzaak, zodat die aangepakt kan worden.

De dweilmetafoor: in plaats van steeds dweilen (de ene dweil is nog beter en nieuwer dan de ander maar het blijft dweilen), dweilen en vervolgens op zoek naar het lekkende rubber in de kraan om te zorgen dat het droog blijft.