Behandeling

  • Vóór de behandeling is het belangrijk niet met het paard te werken. Na de behandeling is er meestal een rustperiode van een aantal dagen tot een week, gevolgd door een opbouwschema.
  • Het geniet de voorkeur dat een paard schoon en droog is. Uiteraard zijn er soms omstandigheden waarbij dat mogelijk niet gaat lukken, dan graag even overleg vooraf.
  • De behandeling bestaat uit een uitgebreid onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt besproken waar de probleempunten liggen. Deze punten worden vervolgens behandeld. Hierna wordt de behandeling vastgelegd en wordt nogmaals een en ander doorgesproken. Naast de uitleg geef ik wat tools (inzichten en oefeningen) die ervoor zorgen dat problemen in de toekomst snel herkend en gedeeltelijk zelfs opgelost kunnen worden.
  • Ik werk met een combinatie van zachte- en directe manipulaties al naar gelang de problematiek vereist en het paard toelaat.
  • Het onderzoek volgt altijd een vast patroon zodat ook kleine veranderingen gevonden en behandeld kunnen worden bij herhaald bezoek.
  • De behandeling werkt minimaal zes weken door. Een enkele keer wordt een vervolgbehandeling aangeraden. Preventie is belangrijk in ons vak; het is gericht op het vinden en behouden van gezondheid. Advies is om elke zes tot twaalf maanden uw dier te laten onderzoeken en te behandelen.
  • In principe wordt in een acute situatie niet behandeld, in eerste instantie zal bij trauma eerst het lichaam zelf moeten helen (denk aan: vastliggen, een trailer ongeluk, een verstapping, een val, een wond, etc.) en is uw veearts de aangewezen persoon voor eerste hulp. Er kan wel altijd contact opgenomen worden met vragen hieromtrent.