Bewegingsonderzoek

Equine Applied Anatomy en Barefoot Hoofrehab beschikken over gait-analysis apparatuur.

Vaak is de reden voor een consult onregelmatigheid of kreupelheid (al dan niet onder het zadel).

Mijn achtergrond, nascholingen, verdieping in lateraliteit, hoeven en revalidatiewerk hebben gezorgd voor een deskundigheid op het gebied van (macro) beweging.

De invloed van osteopatische behandeling op onder andere beweging en natuurlijk de invloed van hoefvorm en -gezondheid op beweging vormen een hele mooie combinatie.

Met de gait-analysis apparatuur worden door middel van sensoren kwantitatieve metingen verricht.

Zaken zoals bewegingsuitslag, snelheid, afdruk, symmetrie en nog veel meer, komen in overzichtelijke tabellen en grafieken op beeld.

Een objectieve analyse van een onregelmatigheid, kreupelheid of simpelweg de normale gangen van uw paard.

Hiermee kan bijvoorbeeld ook bekeken worden hoe de gangen onder het zadel veranderen naarmate training vordert, na een behandeling of bekapping of tijdens een revalidatietraject.

Voor u als klant en voor mij als behandelaar komt hiermee een objectivering van wat we met het blote oog vaststellen, temeer omdat uit onderzoek blijkt dat kreupelheden van < 25%, zelden met het blote oog waargenomen worden door veeartsen en andere professionals. De uitkomsten bieden tevens richting en vaak meer detail voor verder onderzoek en/of behandeling door mij of door een andere discipline.

Een bewegingsonderzoek kan ook los van een osteopatische behandeling geboekt worden.

Het onderzoek bestaat uit een compleet fysiek onderzoek, ganganalyse (aan de hand, longe, eventueel onder het zadel) met behulp van gait analysis apparatuur en hartslagmeting, uitgebreide verslag-legging, advies en eventuele doorverwijzing.

Een bewegingsonderzoek kan tevens ingezet worden als onderdeel van een aankoopproces; een waardevolle aanvulling op de gangbare veterinaire klinische-en radiologische aankoopkeuringen.

Hartslagmeting

  • De hartslagmeter is een goede indicator van pijn. In combinatie met de gait analysis apparatuur kan hierdoor zeer gericht bekeken worden op welk moment een pijnprikkel ontstaat.

  • De hartslagmeter zegt iets over de conditie van het paard, over het hart en de longen.

  • De hartslagmeter zegt iets over de mate van stress die het paard ervaart in verschillende situaties

Equine Applied anatomy beschikt over een hartslagmeter. Deze kan voor een aantal indicaties aangewend worden.