Specialisatie

Mijn afstudeerthesis behandelde de toegepaste anatomie van de hoef. Een 100 pagina’s tellend werk waarin de hoef, onderliggende relaties tussen haar structuren, biomechanica maar vooral relatie met alle andere structuren beschreven is.

Tijdens het onderzoek voor dit werk ontstonden twee interessante zijsporen, te weten:

1. De anatomie van lateraliteit (een belangrijk aspect van scheefheid)

2. Ontwikkelingsanatomie / fysiologie

Mocht je geïnteresseerd zijn in de toegepaste anatomie van de hoef (topografische anatomiekennis vereist), voor professionals en onderlegde amateurs), de anatomie van scheefheden) (zeer interessant voor trainers en mensen die zich hier veel mee bezig houden) of ontwikkelingsanatomie / fysiologie (iedereen die zich bezig houdt met jonge paarden), dan is het mogelijk een seminar te boeken!

Laat je inspireren door verdieping en de nieuwste inzichten!

Naast deze zaken bestudeer ik al jaren het Equine Metabool Syndroom (EMS) en de daaruit voortkomende problematiek, zoals onder andere laminitis. Mijn uitgangspunt hierbij is het terug reguleren van het EMS naar een stabiele situatie in plaats van via een streng dieet naar een wankel evenwicht.

Meer informatie hierover is op aanvraag te verkrijgen.