Algemene voorwaarden & Privacy

Afspraken afzeggen
Indien een afspraak <24 uur van tevoren wordt afgezegd, behoudt Equine Applied Anatomy zich het recht voor om 50% van het tarief in rekening te brengen. Dit geldt ook voor niet- of te laat geannuleerde of vergeten afspraken.

Persoonsgegevens en privacy
Equine Applied Anatomy neemt persoonlijke gegevens op in een geautomatiseerd systeem. Dit zijn de minimale gegevens die nodig zijn om tot een afspraak te komen. De gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar in (uitzonderlijke gevallen) toestemming voor is gegeven door de cliënt. Met de persoonlijke informatie over u en uw dier die tijdens de behandeling ter sprake komt wordt uiteraard integer en discreet omgegaan.