Revalidatie

Na de behandeling ben je zelf als het ware zes weken ‘revalidatietrainer’. Deze zes weken zijn de periode dat de behandeling doorwerkt. Het is ook het window-of-opportunity om ingesleten (bewegings-)patronen te herprogrammeren en te rehabiliteren.

Na elke behandeling krijg je een algemeen programma met wat pointers mee.