Custommade Revalidatietraject

Voor uitgebreidere revalidatie bijvoorbeeld bij Kissing Spine, SI problematiek, opbouw na peesblessure of anderszins kan een revalidatietraject besproken worden. In dit revalidatietraject-aan-huis ben jij de revalidatietrainer van je eigen paard. Hierbij wordt een uitgebreid plan geschreven specifiek voor jouw paard.

Volledige weekschema’s, do’s en don’ts, oefeningen, supplementen, etc. Afhankelijk van de aandoening zal dan een drie tot vier wekelijkse evaluatie/onderzoek/behandeling plaatsvinden met daarna weer nieuwe weekschema’s, do’s en don’ts, oefeningen, supplementen, etc. ……… aangepast op de voortgang van het paard.

Na elk voortgangsonderzoek c.q. behandeling krijg je een verslag. Tussentijds is er een ‘hotline’ beschikbaar waarin jouw vragen beantwoord worden en eventueel beeldmateriaal wordt beoordeeld.

Het traject is zeer flexibel; komt er iets tussendoor (bijvoorbeeld ziekte van het paard of tijdgebrek bij jou), dan passen we het schema aan.

Na de basisrevalidatie met een tijdsduur van ongeveer drie maanden, heb je zelf genoeg tools en kennis opgedaan om met grotere interval te gaan werken of af te ronden. Indien met chronische c.q. blijvende problematiek gewerkt wordt, kan je teruggrijpen op deze tools en kennis wanneer het nodig is.

Naast de kennis en kunde die je opdoet tijdens het revalideren van je eigen paard zijn vooral de logische opbouw, systematiek en vastlegging een groot voordeel.

De custommade revalidatieplannen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten hieromtrent en in elk aspect wetenschappelijk onderbouwd.

Voorbeeldberekening custommade revalidatietraject van drie tot zes maanden.

Custommade revalidatietrajecteuroeuro
*Intake (Uitgebreid onderzoek en behandeling, reiskosten) opstellen plan, uitgebreide verslaglegging, onbeperkt tel. consulten, bijstellen plan450
*Vervolgconsulten; minimaal 3x90270
*Reiskosten1545
Totaal765
Prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.